Junta directiva

La Junta Gestora proclama guanyadora, sense necessitat de fer votacions, l’única candidatura presentada a les eleccions per a la renovació de la Junta Directiva de la Penya. Els membres d’aquesta candidatura són:
Josep Aranda i López

Ramon Arisó i Tor

Ramon Casellas i Coma

Anna Carreras i Brugada

Joan Pulido i Álvarez

Ramon Calvés i Serra

Jesús Casas i Comellas

Ramon Giró i Ribera

Josep Guitart i Pensiva

Josep Pons i Fuster

Ramon Santandreu  i Ribera

Albert Molina i Pey

Miquel Luceño i Díaz

Josep Pont i Roca