DISSABTE DIA 18 DE JULIOL VOTACIONS A LA PRESIDENCIA DEL F.V. BARCELONA

ELS SOCIS DEL F.C. BARCELONA QUE VULGUIN ANAR A VOTAR TINDRÁN

A LA SEVA DISPOSICIÓ UN AUTOCAR GRATIS QUE SORTIRÁ DE BERGA

PASSEIG DE L’INDUSTRIA Nº 11, DEVANT L’HOTEL CIUTAT DE BERGA,

A LES DEL MATÍ I TORNARÁ AL MIG DIA.