DIA 18 DE JULIOL ELECCIONS A LA PRESIDENCIA DEL F.C. BARCELONA

ELS SOCIS DEL F.C.BARCELONA QUE VULGUIN ANA A VOTAR TINDRAN

A LA SEVA DISPOSICIÓ UN AUTOCAR QUE SORTIRÁ DE BERGA PASSEIG DE

L’INDUSTRIA Nº 11 A LES 9 DEL MATÍ.